नाशिक बद्ल

क्षेत्रफळ २५९.१३ चौ.मी. (महाराष्ट्राचा क्षेत्रफळाच्यादृष्टीने द्वितीय क्रमांक )
नद्या गोदावरी, काश्यपी, दारणा, नासर्डी (नंदिनी).
लोकसंख्या १,६२०,०००
आय. एस. डी ९१
एस. टी. डी. ०२५३
रस्त्यांची लांबी ६५० कि.मी
राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग, नाशिक पुणे राष्ट्रीय महामार्ग
कालाराम मंदिर ०३ कि.मी.
सिता गुफा ०३ कि.मी.
रामकुंड ०३ कि.मी.
तपोवन ०३ कि.मी.
भक्तीधाम ०३ कि.मी.
सोमेश्वर ०७ कि.मी.
मुक्तीधाम ०८ कि.मी.
पाडंव लेणी ०६ कि.मी.
फालके स्मारक ०६ कि.मी.
औद्योगीक वसाहत सातपुर ०३ कि.मी.
त्रंबकेश्र्वर ३० कि.मी.
अंजेनेरी २८ कि.मी.
चांभार लेणी १० कि.मी.
सप्त्श्रुंगी देवी मंदिर ६८ कि.मी.
सापुतारा ९४ कि.मी.
शिर्डी ९८ कि.मी.
शनी शिंगनापुर १७० कि.मी.
गारगोटी, - सिन्नर ३० कि.मी.
औद्योगीक वसाहत सिन्नर ३० कि.मी.
औद्योगीक वसाहत अबंड ०३ कि.मी.